Keith Jarret

Keith Jarret wybitny pianista jazzowy urodzony w 1945 roku. To dzięki niemu od 20 lat buduje się moja wrażliwość muzyczna. Najważniejszy jest dla mnie Koncert Paryski z 1988 roku i utwór The Wind. Wyjątkowa wrażliwość i poetyka tego artysty są dla mnie podstawą do budowania własnej wrażliwości muzycznej ale także do poszukiwań. Dzięki niej odkrywam od lat wybitnych artystów. Wśród nich są Tord Gustavsen, Manu Katché, Tomasz Stańko, Marcin Wasilewski, Jan Garbarek.
A muzyka jest jedną z ważniejszych przestrzeni bez której nie mógłbym żyć.

Adam Pulwicki - CEO Pulva